Zdobywcy

gr VII ZDOBYWCY
Wychowawca: mgr Dominika Myszkowska

Konsultacje: wg ustaleń

Kwiecień 2024

Tematyka tygodniowa

Tydzień I
Mali odkrywcy/ Tajemnica świata 3-9.04
(wprowadzenie litery P,p oraz W, w)

 1. Warto być dociekliwy/ Ważne pytania
 2. Podróż w kosmos/ Jak zostać astronautą
 3. Na nieznanej planecie/ Budujemy Układ Słoneczny
 4. Skąd się bierze prąd/ Mogę zostać wynalazcą
 5. Wynalazki- telefon/ wynalazki-komputer

Tydzień II
Z kulturą za pan brat 10-15.04
(wprowadzenie litery F,f)

 1. Szanujemy ludzi, rzeczy i przyrodę
 2. Artyści to my
 3. Na wystawie/Na koncercie
 4. Malujemy muzyką

Tydzień III
Jestem kulturalny 16-19.04
(wprowadzenie cyfry 9)

 1. W kinie/W teatrze
 2. Praca reżysera
 3. W muzeum
 4. Etnograf-Kto to taki?

Tydzień IV
Książka- mój przyjaciel 22-26.04
(wprowadzenie cyfry 0)

 1. Chcemy dużo wiedzieć
 2. Wizyta w księgarni
 3. Kupujemy książki
 4. W bibliotece
 5. Przedszkolna biblioteka

Tydzień IV
Baśnie, bajki, legendy 29 i 30.04
(wprowadzenie cyfry 10)

DODATKOWE DNI:

 • 02.04 – Światowy Dzień Świadomości autyzmu
 • 05.04 – Dzień Książki dla dzieci
 • 11.04 – Wycieczka na spektakl teatralny w Baj Pomorski
 • 26.04 – Dzień Ziemi- pokaz Eko mody
 • Konkurs plastyczny- Ocalmy naszą Ziemię?
 • 26.04 – Przegląd Tańców ,,Roztańczone przedszkolaki”

PIOSENKI

WIERSZE

GALERIA

Marzec 2024

Tematyka tygodniowa

TYDZIEŃ I  ( 4-8.03.2024)
wprowadzenie litery g, G
Nasze podróże

 1. Będziemy podróżnikami
 2. Podróżnicze ciekawostki
 3. Wyprawa na biegun
 4. Zwierzęta, które lubią mróz
 5. Odkrywamy ciepłe kraje

TYDZIEŃ II (11-15.03.2024)
wprowadzenie litery c, C oraz liczby 8
Nadchodzi wiosna

 1. Nasza praca jest ważna
 2. Witaminy na wiosenną pogodę
 3. Ptasie powroty
 4. Wiosenne porządki
 5. Marcowa pogoda

TYDZIEŃ III (18-22.03.2024)
wprowadzenie litery J, j i znak –
Wiosna tuż-tuż

 1. Ważna praca rolnika
 2. Jogurt-zdrowy produkt
 3. Dzień w gospodarstwie
 4. Wiosna na polu
 5. Sadzimy i siejemy

TYDZIEŃ IV (25.03-2.04.2024 – w dniach 28,29.03 oraz 2.04 pełniony jest dyżur opiekuńczo-wychowawczy)
Wiosna tuż-tuż

 1. Co to jest tradycja?/ Wielkanocne
  tradycje naszego regiony
 2. Przygotowanie do
  Wielkanocy/Wielkanoc w naszych
  domach
 3. Symbole Świąt Wielkanocnych/
  Palma Wielkanocna
 4. Robimy pisanki
 5. Wielkanocny koszyk/Wielkanocne
  przysmaki
 6. Śmingus-dyngus

Kąciki tematyczne:

 • Środowisko
 • Żywioły ziemi
 • Ferie zimowe – bezpieczeństwo

Działania na cały miesiąc:

Cele ogólne:

 •  

Wydarzenia z kalendarza imprez i uroczystości:

 • 7.03 – Europejski Tydzień Logopedii
 • 8.03 – Dzień Kobiet
 • 21.03 – 1-y Dzień Wiosny- kolor zielony
 • 21.03 – Światowy Dzień Zespołu Downa (kolorowe skarpetki)
 • 22.03 – Przegląd piosenki wielkanocno
  wiosennej

PIOSENKI

WIERSZE

GALERIA

LUTY 2024

Tematyka tygodniowa

TYDZIEŃ I  ( 29.01 – 2.02.2024)
wprowadzenie znaku >,<
Siła przyrody

 1. Szanujemy środowisko
 2. Żyjemy na Ziemi
 3. Minerały – skarby Ziemi
 4. Woda – kapie, pluska, szumi
 5. Badamy wodę

TYDZIEŃ II (5-9.02.2024)
Cztery żywioły

 1. Czyste powietrze – ważna sprawa
 2. Wszyscy potrzebują powietrza
 3. Ogień jest potrzebny
 4. Ostrożnie z ogniem
 5. robimy wulkany

TYDZIEŃ III i IV (12-23.02.2024)
FERIE ZIMOWE – tematyka zajęć zimowa, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – grupy łączone

TYDZIEŃ V (26.02.- 1.03.2024)
wprowadzenie litery r, R oraz liczby 7
Wielka wyprawa

 1. Odkrywcy to my
 2. Pojazdy wokół nas
 3. Polecimy w świat
 4. Morska wyprawa
 5. Mapa naszych podróży

Kąciki tematyczne:

 • Środowisko
 • Żywioły ziemi
 • Ferie zimowe – bezpieczeństwo

Działania na cały miesiąc:

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;
 • rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wierszy, tekstów piosenek, słownictwa w języku angielskim;
 • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia polarnik, igloo, Inuita, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp. oraz wprowadzanie liter r, R, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segre­gacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7, znaki > i <; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Cztery żywioły”, „Mroźne marzenie”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
 • rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS;

Wydarzenia z kalendarza imprez i uroczystości:

 • 02.24 r. – Bal Karnawałowy
 • 02.24 r. – Wycieczka do Młyna Wiedzy
 • 02.24 r. – dzień pizzy oraz tłusty czwartek
 • 02.24 r. – dzień bezpiecznego Internetu

PIOSENKI

WIERSZE

GALERIA

STYCZEŃ 2024

Tematyka tygodniowa

TYDZIEŃ I  ( 2-5.01.2024)
wprowadzenie litery z, Z oraz znaku +
Płynie czas

 1. Jesteśmy pomocni
 2. Dawniej i dziś
 3. Dzień za dniem/Miesiąc za miesiącem
 4. Która godzina?

TYDZIEŃ II (8-12.01.2024)
wprowadzenie litery n, N
Sport to zdrowie

 1. Bądźmy uczciwi
 2. Na narty!
 3. Sporty zimowe
 4. Zimowe treningi
 5. Medale dla zawodników

TYDZIEŃ III (15-19.01.2024)
wprowadzenie litery b, B
Młodsi i starsi

 1. Pomagamy młodszym i starszym
 2. Balonowe dekoracje
 3. Przyjęcie dla babci i dziadka
 4. Zabawy z babcią i dziadkiem
 5. Święto babci i dziadka

TYDZIEŃ IV (22-26.01.2024)
wprowadzenie litery s, S oraz liczby 6
Dbam o zdrowie

 1. Dobre rady dla zdrowia
 2. Zimowe zabawy
 3. Dbamy o higienę
 4. Taniec to zdrowie
 5. Piramida zdrowia

Kąciki tematyczne:

 • Dzień Babci i Dziadka
 • Zima

Działania na cały miesiąc:

 • zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Gdy się rączki spotykają”, „Motek”;
 • wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacery w okolicy przedszkola, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu, wizyty w ogrodzie przedszkolnym – dosypywanie pokarmu dla ptaków w karmnikach;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 9, 10;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10

 Kalendarz wydarzeń: Dzień Babci i Dziadka

PIOSENKI

WIERSZE

GALERIA

Grudzień 2023

Tematyka tygodniowa

Tydzień I: 4-8.12.2023

Nadchodzi zima (wprowadzenie litery k, K oraz liczby 4)

 1. Bądźmy odpowiedzialni
 2. Zimno, coraz zimniej
 3. Szron i śnieg
 4. Pamiętajmy o małych przyjaciołach
 5. Zimowe ubrania

Tydzień II: 11-15.12.2023

Coraz zimniej (wprowadzenie litery y, Y oraz liczby 5)

 1. Ogrzewamy mieszkania
 2. Lód i lody
 3. Ciepło-zimno
 4. Wełniana historia
 5. Zimowe szaty zwierząt

Tydzień III: 18-22.12.2023

Świąteczne przygotowania oraz Wesołych Świąt

 1. Życzliwość wokół nas (Z życzliwością do innych )
 2. Świąteczne dekoracje (Jesteśmy aktorami)
 3. Świąteczne prezenty (Scena jak w teatrze)
 4. Razem zaśpiewajmy kolędę (Ogłoszenia i plakaty)
 5. Kuchnia pachnie Świętami (Zapraszamy do teatru)

Tydzień IV
W dniach 27-29.12 – w przedszkolu pełniony jest dyżur świąteczny –
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, dzieci przychodzą zgodnie z deklaracją

KĄCIKI TEMATYCZNE:

 • Przygotowania do zimy
 • Mikołajki
 • Boże Narodzenie

Dodatkowe dni:

 • 6.12 – Mikołajki (zabawy i animacje)
 • 8.12 – Gminne Konkurs dla Przedszkolaków
  “Spotkanie z Mikołajem“
 • 12.12 – audycja muzyczna
 • 15.12 – Spotkanie wigilijne grup III, V, VI, VII
 • 27-29.12 – dyżur świąteczny

PIOSENKI

WIERSZE

GALERIA

Listopad 2023

Tematyka tygodniowa

Tydzień I: 30, 31 dni uzupełniające i utrwalające z tematyki październikowej
oraz Przegląd Przedszkolny „Mój Ukochany Święty”

1.11. – Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć

2, 3.11 – dyżur przedszkolny.

Nasza mała ojczyzna 6-10.11.2023 (wprowadzenie litery d,D)

 1. Nasze domy i ulice
 2. Droga do przedszkola
 3. Ważne miejsca
 4. Nasza miejscowość
 5. Tradycje naszego regiony AKADEMIA 11 listopada

Mój dom – Polska 13-17.11.2023 (utrwalanie poznanych liter o,a,m,l,t,i,d a także cyfr 1 i 2)

 1. Jak powstawało państwo polskie/
 2. Polskie symbole narodowe
 3. Stolice Polski
 4. sławni Polacy 
 5. Narodowe Święto Niepodległości 

Twoje hobby 20-24.11.2023 (wprowadzenie litery e,E oraz cyfry 3)

 1. Wyobraźnia
 2. Nasze zainteresowania
 3. Nasze zbiory
 4. Muzyka wokół nas
 5. Malujemy wiatr i deszcz

Ulubione zajęcia 27.11-01.12 (wprowadzenie litery u, U oraz znaku = )

 1. W świecie wyobraźni
 2. Zabawy ze słowem
 3. Ciekawe zabawki
 4. Pokój moich marzeń
 5. Jesteśmy konstruktorami

KĄCIKI TEMATYCZNE:

 • POLSKA
 • ANDRZEJKI

Dodatkowe dni:

 • 2 i 3 listopada- dyżur przedszkolny –
 • 8.11. – Dzień postaci z bajek
 • 10.11.- Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości
 • 20.11 – Rocznica Nadania imienia
 • 20-11. Dzień Praw Dziecka
 • 25.11 – Dzień Pluszowego Misia
 • 1.12 – Andrzejki przedszkolne

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw, szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;
 • rozwijanie przedsiębiorczości przez np. decydowanie o zagospodarowaniu i aranżowanie przestrzeni w sali, wspólne tworzenie okazjonalnych kącików tematycznych;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Witamy się”, „Kto ma…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacery i wycieczki, oglądanie domów parterowych, piętrowych, bloków, kamienic; próba odczytywania nazw ulic i numerów domów;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym;
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 5, 6;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 5, 6.

PIOSENKI

WIERSZE

GALERIA

Październik 2023

Tematyka tygodniowa

Tydzień I: Idzie jesień przez świat (2-6.10)

(Wprowadzenie litery m, M)

 • Świat wokół nas
 • Jesienny spacer
 • Zbieramy skarby jesieni
 • Zabawy na świeżym powietrzu
 • Malujemy jesień

Tydzień II: Jesienna przyroda (9-13.10)

(Wprowadzenie litery l, L oraz cyfry 1)

 • Leśne zwierzęta przed zimą
 • Jesienne zoo
 • Zwierzęta robią zapasy
 • Zimowe schronienia owadów
 • Pomagamy owadom przetrwać zimę

Tydzień III: Koszyk Pani Jesieni (16-20.10)

(Wprowadzenie litery t, T)

 • Zdrowo jemy
 • Przysmaki z sadu
 • Witaminy z warzyw
 • Grzyby- leśne skarby
 • Spacer po parku i lesie

Tydzień IV: Skarby jesieni (23-27.10)

(Wprowadzenie litery i, I oraz cyfry 2)

 • Spiżarnia zaradnej mamy
 • Co mrozimy?
 • Co kisimy?
 • Co suszymy?
 • Robimy przetwory

30-31.10 zajęcia uzupełniające z tematyki jesiennej

KĄCIKI TEMATYCZNE:

 • Jesień w parku, w lesie i w ogrodzie

Dodatkowe dni:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Wewnątrz przedszkolny przegląd piosenki jesiennej
 • Przegląd Mój ukochany Święty

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce;
 • rozwijanie przedsiębiorczości przez np. decydowanie o zagospodarowaniu i aranżowanie przestrzeni w sali, wspólne tworzenie okazjonalnych kącików tematycznych;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki, np. „Na nowy dzień”, „Hop, hop, hop”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola, obserwowanie środowiska społecznego i przyrodniczego w najbliższej okolicy, obserwacja prac ogrodniczych w ogródkach przydomowych, wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Wiewiórki zbierają szyszki” , „Kto najbliżej” , „Piłka”;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 3, 4;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 3, 4.

PIOSENKI

WIERSZE

GALERIA

WRZESIEŃ 2023

Tematyka tygodniowa

1.09 – Witam w zerówce (pierwszy dzień nowego roku przedszkolnego)

Tydzień I: W przedszkolu (04-08.09.2023)

 1. Witamy przedszkole
 2. Ustalamy zasady
 3. Bawimy się razem
 4. Poznajemy siebie
 5. Organizujemy kąciki zabaw

Tydzień II: Nasze przedszkole (11-15.09.2023)

 1. Dobre maniery
 2. Lubimy nasze przedszkole
 3. W przedszkolu jest nas wielu
 4. Zabawy z naszą panią
 5. Nasz plac zabaw

Tydzień III: Jestem bezpieczny (18-22.09.2023).
(Wprowadzenie litery o, O)

 1. Jesteśmy odważni
 2. Znaki wokół nas
 3. Zasady na chodniku i na ulicy
 4. Spotkanie z policjantem
 5. Kodeks bezpieczeństwa

Tydzień IV: Pomocna dłoń (25-29.09.2023)
(Wprowadzenie litery a, A oraz utrwalanie poznanej litery o, O)

 1. Odważni strażacy
 2. Będziemy ratownikami
 3. Wzywamy pomoc
 4. Ratownicy na czterech łapach
 5. Bezpieczne zabawy

KĄCIKI TEMATYCZNE:

 •    Wakacyjne wspomnienia- Witam w zerówce
 • Bezpieczeństwo
 • Dary jesieni

Dodatkowe dni:

 • Dzień Kropki
 • Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Chłopaka

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki, np. „Witamy się” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 1, 2;
 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1, 2;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola, wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Berek ogoniasty”, „Usiądźmy i wstańmy”, „Stonoga”, „Podchody”, „Ziemia parzy”, „Samochody i przechodnie”, „Między pasami”, „Wyścig”, „Dróżka”, „Rzuć do celu”, „Berek kucany”, „Usiądźmy i wstańmy”, „Kolor parzy”;
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub odtwarzanych z audiobooka.

PIOSENKI

WIERSZE

„ Gdy zamierzasz przejść ulicę” W. Chotomska

         Gdy zamierzasz przejść ulice ,

         musisz znać tę tajemnicę:

         Na chodniku przystań bokiem ,

         popatrz w lewo bystrym okiem ,

         skieruj w prawo wzrok sokoli ,

         znów na lewo spójrz powoli.

         Jezdnia wolna – więc spokojnie ,

         mogą przez nią przejść przechodnie.

GALERIA