O nas

KADRA PEDAGOGICZNA

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu to pracownicy z dużym doświadczeniem zawodowym. Kadra Pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje o specjalności potrzebnej do pracy z dziećmi w przedszkolu, systematycznie doskonaląca na specjalistycznych kursach i warsztatach szkoleniowych.

Dyrektor: mgr Anna Koźlikowska

Wicedyrektor: mgr Anna Wieczerzak

Wicedyrektor: mgr Renata Kwiatkowska

Pracownicy przedszkola:

            mgr Ewa Brochocka – grupa Odkrywcy

            mgr Julia Adamska-Karpińska– grupa Wędrowcy

            mgr Dagmara Janczuk – grupa Podróżnicy

            mgr Dominika Myszkowska– grupa Badacze

            mgr Monika Wiczyńska – grupa Poszukiwacze

            mgr Ewelina Przybylska – grupa Tropiciele

mgr Aleksandra Wojciechowska

 

Pracownicy obsługi:

 • Marzena Rumińska
 • Justyna Sumińska
 • Anna Badowska
 • Małgorzata Borkowska
 • Krystyna Jendrzejewska
 • Ewa Werner
 • Magdalena Maćkiewicz
 • Małgorzata Wiercich
 • Danuta Górna

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Nasza misja: „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”

Nasza wizja: „Nasze przedszkole zapewnia podmiotowe podejście do młodego człowieka. Uwrażliwia dzieci na potrzeby innych ludzi. Uczy tolerancji, odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Wdraża do kreatywności. Przekazuje rzetelną wiedzę, kształtuje umiejętności w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Modeluje otwartość i życzliwość”.

 

Pieśń przedszkola „Piosenka o prawach dziecka” Jerzy Kobyliński

Mam prawo żyć, mam prawo być sobą

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą

Mam prawo kochać i kochanym być

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić

Mogę się śmiać, może się dziać pięknie

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych

Dziecka, dziecka, prawa, prawa

poważna sprawa, poważna sprawa

Dziecka, dziecka, prawa, prawa

To nie zabawa, to nie zabawa

Mam prawo śnić, mam prawo być inny

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny

Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle

Nasze mocne strony:

 • miła i rodzinna atmosfera
 • indywidualne podejście do każdego dziecka
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • bogata oferta zajęć popołudniowych będących autorskimi programami stworzonymi przez naszych nauczycieli:  Przedszkolaki bliżej przyrody – program zajęć przyrodniczno-badawczych, Żyj zdrowo, Bajko-słuchanie i plastyczne działanie – program zajęć czytelniczno-plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem elementów TIK, Zakodowani na naukę i dobrą zabawę, Czarujemy, czyli doświadczenia i eksperymenty w przedszkolu (sensoryczno-badawczy), Muzyka wokół nas – program zajęć muzyczno-ruchowych;
 • edukacja prozawodowa dla najstarszych grup wiekowych dzięki programowi autorskiemu Poznajemy zawody
 • bezstresowy i radosny start dla każdego małego przedszkolaka dzięki programom adaptacyjnym W przedszkolu fajnie jest oraz Przedszkolak na medal
 • opieka i wsparcie psychologa, pedagoga i logopedy, realizacja programu Aktywny logopeda, który pomaga wplatać zajęcia kształtujące poprawną komunikację w rytuał dnia codziennego oraz realizacja innowacji pedagogicznej: „Poszukujemy lepszych rozwiązań”
 • cykliczne imprezy integrujące całe rodziny i społeczność gminną m.in. „Gminne spotkanie z Mikołaje”, „Spartakiada Przedszkolaka”, bal karnawałowy, piknik rodzinny
 • liczne wycieczki, wyjazdy oraz wizyty teatrzyków i „żywe spotkania z muzyką”
 • biwaki edukacyjne dla wszystkich grup przedszkolnych
 • organizowanie wielu konkursów i przeglądów z różnych dziedzin, które pozwalają dzieciom zaprezentować swoje talenty i zainteresowania.

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i młodzieży w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, jak również czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce,
 • zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

SPECJALIŚCI:

 • mgr Justyna Dołęgowska – terapeuta WWRD
 • mgr Aleksandra Wojciechowska – terapeuta WWRD
 • mgr Sylwia Izdebska – logopeda
 • mgr Krystyna Stasiuk – pedagog
 • mgr Monika Rygielska – psycholog
 • mgr Anna Wieczerzak – logopeda
 • mgr Sylwia Izdebska – neurologopeda
 • mgr Katarzyna Jaworska – oligofrenopedagog
 • mgr Maja Gross – Rudzińska – oligofrenopedagog
 1. Terapia logopedyczna – ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.
 2. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka(WWRD) to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka organizowane jest dla dziecka, które wymaga wsparcia terapeutycznego i które posiada Opinię wydaną przez poradnię  psychologiczno-pedagogiczną.

WWRD może być prowadzone u każdego dziecka, u którego stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju. Wśród zaburzeń rozwojowych, które są wskazaniem dla rozpoczęcia zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania znajdują się m.in.:

 • uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie),
 • uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch),
 • znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej,
 • niepełnosprawność umysłowa,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • opóźnienie rozwoju mowy,
 • nieprawidłowości rozwoju ruchowego,
 • ogólne spowolnienie rozwoju                                                                                                                                                                                                               3. Rewalidacja – celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

 Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych:

 • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych. Które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
 • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych,
 • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie
 • dynamizowanie rozwoju
 1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – celem zajęć jest usprawnienie funkcji zaburzonych analizatorów, kompensacja braków, ćwiczenie pamięci, koncentracji, doskonalenie umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzanie motywacji u uczniów oraz stwarzanie okazji do odnoszenia przez nich sukcesów. Podczas zajęć dobierane są odpowiednie techniki i metody wpływające pośrednio i bezpośrednio na poprawę osiągnięć dydaktycznych, co zdecydowanie wpływa na lepsze funkcjonowanie emocjonalne i społeczne dziecka.
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno –społeczne – adresowane są dla dzieci, które z przyczyn rozwojowych, osobowościowych, a także środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w rożnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na obraz samego siebie i prawdopodobieństwo występowania zachowań nieakceptowanych społecznie.