WYNIKI KONKURSU "JA - DZIECKO I MÓJ MAŁY ŚWIAT"

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

JA – DZIECKO I MÓJ MAŁY ŚWIAT”.

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY OBROWO

PANA ANDRZEJA WIECZYŃSKIEGO

 

I MIEJSCE

IWO JEDYNAK

 

II MIEJSCE

LENA JANCZUK

WIKTORIA BROŻEK

ALICJA POREDA

 

III MIEJSCE:

LUIZA KAMPER

ROKSANA TYRLIK

JAN MASŁOWSKI

 

WYRÓŻNIENIE:

GABRIEL FOJGOT

BARTOSZ ZAŁUŃSKI

JAGODA DĄBROWSKA

JULIA TOKARSKA

KAJA TUCHOLSKA-TRACZ

WERONIKA PIJANOWSKA

ZUZANNA RUDZKA

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM

NAGRODY ZOSTANĄ DOSTARCZONE NAJPÓŹNIEJ DO 25 LISTOPADA!

KONKURS PLASTYCZNO-LOGOPEDYCZNY

M ÓJ UKOCHANY BOHATER KSIĄŻKI

Konkurs plastyczno - logopedyczny

 

CELEM KONKURSU JEST:

- popularyzacja książek i czytelnictwa,

- zachęcanie do bogacenia słownictwa oraz kształtowanie umiejętności układania zagadek słownych,

- rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności u dzieci.

 

KONKURS ROZSTRZYGANY BĘDZIE W 3 KATEGORIACH WIEKOWYCH

- I kategoria - dzieci 3,4,5 –letnie

- II kategoria – dzieci 6 letnie i uczniowie klas I

- III kategoria wiekowa uczniowie klasy II i III

 

ZADANIEM OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE JEST:

- wybranie ulubionego bohatera książki i przedstawienie go w formie plastycznej,
a następnie dołączenie do pracy krótkiej zagadki, napisanej wraz z rodzicami, na temat wykonanego bohatera.

- konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I – III Zespołu Szkół w Brzozówce

- do pracy należy dołączyć metryczkę (imię i nazwisko autora prac, wiek, nazwa grupy lub klasa).

- TECHNIKA WYKONANIA: dowolna

- OCENIANA BĘDZIE: zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu, kreatywność, pomysłowość, technika wykonania, zaangażowanie, estetyka.

- FORMAT: A4 lub A3

 

Dla zwycięzców czekają nagrody, a dla każdego uczestnika dyplom i słodka niespodzianka.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

- 29 listopada 2019 r. u logopedy pani Anny Wieczerzak lub wychowawców grup/klas.

 

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorki konkursu danych osobowych i publikowanie nazwisk na stronie internetowej przedszkola i szkoły.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

LOGOPEDZI ZESPOŁU SZKÓŁ W BRZOZÓWCE

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

UWAGA - PRZEDŁUŻAMY KONKURS DO 28 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

JA – DZIECKO I MÓJ MAŁY ŚWIAT”.

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY OBROWO

PANA ANDRZEJA WIECZYŃSKIEGO

 

1. Organizator konkursu:

Zespół Szkół

Przedszkole Samorządowe w Brzozówce

Ul. Szkolna 38; 87-123 Dobrzejewice

 

2. Cele konkursu:

- Wspieranie przedszkola w ramach działań związanych z nadaniem imienia Króla Maciusia I.

- Promowanie idei Janusza Korczaka.

- Ukazanie małego świata współczesnych dzieci.

- Umożliwienie dzieciom, uczniom i rodzicom zaprezentowania swoich umiejętności w dziedzinie fotografii.

 

3. Aby wziąć udział w konkursie należy:

- Zrobić ciekawe i oryginalne zdjęcie przedstawiające współczesne dziecko i „kawałek jego małego świata”, np. podczas zabawy, nauki, rozwijania talentów, spotkań koleżeńskich, itp.

 

4. Regulamin konkursu - "JA – dziecko i mój mały świat"

Termin nadsyłania prac: DO 28 X 2019

 Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Brzozówce.

Zdjęcia z dołączoną zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 1) należy przesyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „konkurs fotograficzny” lub dostarczyć do sekretariatu szkoły (ul. Szkolna 38).

Udział w konkursie mogą wziąć dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych z całej Polski.

Z każdej placówki można nadesłać max 2 zdjęcia w formacie A4 (21x29,7).

Nadesłane zdjęcia konkursowe zostaną wykorzystane podczas wystawy zorganizowanej z okazji uroczystości nadania imienia Króla Maciusia I w Przedszkolu Samorządowym w Brzozówce.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac na własność – na użytek wystawy.

5. Kryteria oceny: pomysłowość i trafne przedstawienie tematu.

 

6. Wystawa: Wszystkie prace będzie można oglądać w galerii utworzonej na portalu społecznościowym Przedszkola Samorządowego w Brzozówce.

 

7. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach wiekowych:

- przedszkole - klasy I – III - klasy IV – VIII

 

8. Nagrody: Dla każdego uczestnika konkursu przewidziano dyplom, a dla nauczyciela podziękowanie. Na zwycięzców czekają nagrody.

 

9. Kontakt: W razie pytań można kontaktować się pod numerem telefonu: 693-571-717 (Anna Wieczerzak).

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy świetnej zabawy podczas fotografowania.

Organizatorzy:

Przedszkole Samorządowe w Brzozówce

Załącznik nr 1

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa szkoły/przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Brzozówce oraz na wykorzystanie zdjęć podczas wystawy zorganizowanej z okazji uroczystości nadania imienia Król Maciuś I

 

………………………………………

(podpis rodzica lub opiekuna)

Załącznik nr 1

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa szkoły/przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego w Brzozówce oraz na wykorzystanie zdjęć podczas wystawy zorganizowanej z okazji uroczystości nadania imienia Król Maciuś I

 

………………………………………

(podpis rodzica lub opiekuna)

 

 

Podręczniki 2019/2020

Wykaz podręczników przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Przedszkole Samorządowe