Dla kandydata

KRÓTKA HISTORIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. KRÓLA MACIUSIA I W BRZOZÓWCE

Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia I w Brzozówce wraz ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka wchodzą w skład Zespołu Szkół w Brzozówce. Początkowo istniało jako Przedszkole Samorządowe przy Zespole Szkół w Brzozówce i mieściło się w lokalu przy ulicy Owocowej 2. Od 2015r. placówka mieści się w nowym budynku przy ulicy Owocowej 43b. W listopadzie 2019r. odbyła się uroczystość, podczas której przedszkole otrzymało imię Króla Maciusia I. Nazwa dla przedszkola została wybrana podczas głosowania wśród społeczności lokalnej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:30.

Oferujemy zajęcia edukacyjne i opiekę dla dzieci od 3 do 6 lat w sześciu grupach:

Grupa I- ,,Odkrywcy”

Grupa II- ,,Wędrowcy”

Grupa III- ,,Podróżnicy”

Grupa IV- ,,Badacze”

Grupa V- ,,Poszukiwacze”

Grupa VI- ,,Tropiciele”

Zapewniamy dzieciom 3 smaczne i zdrowe posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Śniadanie oraz podwieczorek przygotowuje przedszkolna kucharka, natomiast obiad jest w formie kateringu – dowożony ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach. Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki wynosi 6zł dziennie (śniadanie, obiad i podwieczorek), za dwa posiłki 5zł (śniadania, obiad).

Pięć godzin podstawy programowej tj. 7.30-12.30 (dotyczy dzieci do lat 5) jest bezpłatne, kolejne godziny odpłatne 1zł/h. Dzieci sześcioletnie mają zapewnione bezpłatne
10-godzinne nauczanie, wychowanie i opiekę. Opłaty za przedszkole rodzice wnoszą z góry do 15-tego dnia bieżącego miesiąca.

 

Przedszkole zapewnia dzieciom

 • Interesujące i różnorodne zajęcia oraz zabawy edukacyjne.
 • Dobre i solidne przygotowanie do nauki.
 • Rzetelną realizację podstawy programowej.
 • Zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci.
 • Zajęcia z języka angielskiego i religii.
 • Liczne uroczystości przedszkolne, dni i święta nietypowe, tj. Dzień Pizzy, Dzień Kropki, Dzień Dinozaura itp.
 • Wyjścia i spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Udział w konkursach, w przeglądach artystycznych i uroczystościach lokalnych.
 • Smaczne i zdrowe posiłki.

Przedszkole zapewnia rodzicom:

 • Możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Zajęcia otwarte, zabawy integracyjne, spotkania okolicznościowe.
 • Zdjęcia z różnych uroczystości przedszkolnych.
 • Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci.

Nauczycielki wychowania przedszkolnego współpracują:

 • Z rodzicami.
 • Ze środowiskiem lokalnym.
 • Z pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz terapeutami WWRD, socjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej.
 • Z innymi placówkami oświaty oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Co wyróżnia nasze przedszkole:

 • Prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji oraz realizujemy zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
  w tym dzieci z autyzmem.
 • Posiadamy wysoko wykwalifikowaną i ciągle rozwijającą swoje kompetencje zawodowe kadrę pedagogiczną (nauczyciele wychowania przedszkolnego, logopedzi, oligofrenopedagodzy, terapeuci wwrd i integracji sensorycznej).
 • Zapewniamy opiekę i wsparcie psychologa, pedagoga i logopedy.
 • Realizujemy program autorski „Aktywny logopeda”, który wplata zajęcia kształtujące poprawną komunikację w rytuał dnia codziennego.
 • Umożliwiamy bezstresowy i radosny start dla każdego małego przedszkolaka, dzięki wdrożonemu programowi autorskiemu „W przedszkolu fajnie jest”.
 • Organizujemy biwaki edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych.
 • Oferujemy bogatą gamę zajęć popołudniowych będącymi autorskimi programami stworzonymi przez naszych nauczycieli: „Gram, śpiewam i tańczę”, „Moje hobby”, „Żyj zdrowo”, „Od bajki, baśni i wiersza w świat plastyczny”, „Kamishibai – magiczna skrzynka”, a także edukację z preorientacji zawodowej dla najstarszych grup wiekowych dzięki programowi autorskiemu „Poznajemy zawody”.
 • Staramy się wzbogacać i urozmaicać ofertę zajęć dodatkowych, stąd w planach mamy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz rytmiki.