Podróżnicy

Wychowawca:  mgr Dagmara Janczuk

Konsultacje: wg ustaleń

Listopad

Tematyka zajęć na miesiąc LISTOPAD

Tydzień 1: NASZA MAŁA OJCZYZNA
głoska d jak dom

 1. Na naszych ulicach
 2. W naszej miejscowości – adres
 3. Moja miejscowość – ważne miejsca i ważni ludzie
 4. Muzyka naszego regionu
 5. Stroje z naszego regionu

Tydzień 2 : MÓJ DOM – POLSKA

 1. Kto ty jesteś?
 2. Godło, hymn i flaga.
 3. Warszawa – stolica Polski
 4. Sławni Polacy.
 5. Jesteśmy Polakami.

Tydzień 3: MOJE HOBBY
głoska E jak Ekran

 1. Jesteśmy pomysłowi
 2. Oglądanie na ekranie
 3. Nasze kolekcje
 4. Nasze kolekcje
 5. Gdy na dworze słota…

Tydzień 3: ULUBIONE ZAJĘCIA
głoska U jak ULE

 1. Każdy lubi coś innego
 2. Pracowity jak pszczoła
 3. Nasze zabawki
 4. Lubimy ruch
 5. Robimy zabawki

Dodatkowe wydarzenia w miesiącu LISTOPAD:

 • Dzień postaci z bajek
 • Akademia z okazji Święta Niepodległości
 • III rocznica nadania imienia
 • Przedszkolna strefa kibica
 • Dzień kolorowej kredki (zakończenie akcji
  zbierania kredek)
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Andrzejki grup przedszkolnych

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Do przedszkola” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 5, 6;
 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 ,6;
 • pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

PIOSENKI

WIERSZE

KATECHZM POLSKIEGO DZIECKA

W. Bełza

Kto ty jesteś? Polak mały.

Jaki znak twój? Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz? Między swemi.

W jakim kraju? W polskiej ziemi.

Czem ta ziemia? Mą Ojczyzną.

Czem zdobyta? Krwią i blizną.

Czy ją kochasz? Kocham szczerze.

A w co wierzysz? W Polskę wierzę.

Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię.

Coś jej winien? Oddać życie.

GALERIA

WRZESIEŃ

Tematyka na miesiąc
Wrzesień

Tydzień I: W przedszkolu:

 1. Poznajemy się.
 2. Wspomnienia z wakacji.
 3. Kodeks przedszkolaka
 4. Znamy magiczne słowa
 5. Portret naszej grupy

Tydzień II: Nasze przedszkole

 1. Kąciki w naszej sali
 2. Wokół przedszkola
 3. Pracownicy naszego przedszkola
 4. W przedszkolnej kuchni
 5. Dzień przedszkolaka

Tydzień III: Jestem bezpieczny

 1. Nasza droga do przedszkola
 2. Na ulicy
 3. Zasady ruchu drogowego
 4. Praca policjanta
 5. Znaki drogowe

Tydzień IV: Pomocna dłoń:

 1. Uwaga! Nieznajomy.
 2. Zagrożenia
 3. Jak wezwać pomoc?
 4. Na ratunek
 5. Jesteśmy bezpieczni

Zadania do codziennej realizacji:


W każdy poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (pracowitość, uprzejmość).
W każdy wtorek – praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu.
W co drugą środę – zajęcia z wykorzystaniem kodowania.
W każdy czwartek – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Programy autorskie realizowane od 12.30 do 13.30 zgodnie z harmonogramem:
Poniedziałek – 
Wtorek – 
Środa – 
Czwartek – 
Piątek – 

PIOSENKI

WIERSZE

„”

 

GALERIA