KWIECIEŃ 2018

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

I. Na wsi.

Dziecko:

Poznaje zwierzęta mieszkające w gospodarstwie wiejskim.

Poznaje jakie zwierzęta wykluwają się z jajka, budowę jajka.

Potrafi wypowiedzieć się na temat nabiału oraz jego przetworów – serów, jogurtów, kefirów.

Poznaje zapis graficzny liczby 8.

Bierze czynny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkola.

Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

Poznaje zapis graficzny litery J, j.

 

II. Praca rolnika.

Dziecko:

Poznaje obowiązki rolnika w gospodarstwie wynikające z pory roku.

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej.

Poznaje dawne i współczesne i maszyny rolnicze.

Potrafi odróżnić wybrane zboża, produkty pochodzenia zbożowego.

Poznaje zapis graficzny litery W, w.

Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

Wykonuje prace plastyczne – wiosenne pejzaże.

 

III. Chronimy środowisko.

Dziecko:

Poznaje pojęcie ekologia, zna sposoby dbania o środowisko.

Poznaje źródła energii oraz źródła ekologiczne – wiatr, woda, energia słoneczna.

Klasyfikuje przedmioty według kształtu.

Poznaje segregować odpady.

Przelicza elementy zbioru.

Poznaje znak: +, potrafi zapisać działania z wykorzystaniem znaku +.

Aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych.

Potrafi zaprezentować się na uroczystości przedszkolnej.

 

IV. Kto Ty jesteś? Dziecko:

Poznaje naszą ojczyznę Polskę – jej legendy i symbole.

Poznaje mapę Polski, wie co może z niej odczytać .

Potrafi zaśpiewać hymn Polski, wysłuchał hymnu Unii Europejskiej.

Potrafi improwizować ruchem określone czynności.

Potrafi ułożyć obrazek w całość, malować farbami wg określonych kolorów.

 Utrwala poznane litery – wyszukuje je tekście, doskonali pisanie ich, czyta proste teksty.

Poznaje zapis graficzny litery F, f.

MARZEC 2018

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

I. W dawnych czasach.

Dziecko:

Poznaje prehistoryczne zwierzęta. Rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku.

Poznaje wygląd i zwyczaje jaskiniowców.

Odkrywa pracę archeologa.

Słucha opowiadań i odpowiada na pytania z nimi związane.

Poznaje cyfrę 6. Przelicza elementy, dokłada, odkłada, aby było ich sześć.

Uczy się pisać cyfrę 6.

Poznaje literę s, S. Wysłuchuje głoskę s na początku, końcu i w środku wyrazu.

Czyta wyrazy z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B, N, S.

 

II. Kiedy patrzę w niebo.

Dziecko:

Nazywa obiekty, które znajdują się w kosmosie, planety.

Uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.

Konstruuje rakietę.

Poznaje liczbę 7. Przelicza elementy, dokłada i zabiera elementy zbioru tak, aby została ich podana liczba.

Uczy się pisać cyfrę 7.

Poznaje literę r, R. Rozpoznaje ja w tekście. Próbuje pisać literę r, R.

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej i sylabowej wyrazów.

 

 

III. Oznaki wiosny.

Dziecko:

Rozpoznaje zmiany w przyrodzie związane z porą roku i zjawiskami atmosferycznymi.

Prowadzi kalendarz pogody.

Wyszukuje w słowach głoskę g, G.

Przypomina sobie nazwy ptaków powracających wiosną.

Poznaje piosenki o wiośnie.

Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową.

Dobiera garderobę odpowiednią do pogody.

Znajduje część wspólną zbioru.

Wykonuje wiosenne prace plastyczne.

 

IV. Wszystko rośnie.

Dziecko:

Poznaje wiosenne kwiaty. Poznaje kwiaty rosnące z cebulek.

Dowiaduje się, co jest potrzebne roślinom do życia.

Poznaje literę c, C.

Wyszukuje głoskę c w słowach.

Doskonali umiejętność przeliczania, porządkowania elementów rosnąco , posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Wykonuje prace plastyczno-techniczne.

LUTY 2018

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

I. Nasze ulubione baśnie.

Dziecko:

Poznaje bajkowe postacie, ich cechy i atrybuty.

Poznaje słownictwo związane z teatrem i wskazuje je na ilustracji.

Przelicza elementy bajkowe. Dokonuje porównań typu: tego jest więcej, tego jest mniej, a tego tyle samo. Poznaje znak = i rozumie jego znaczenie.

Bawi się w pantomimę.

Rozwiązuje zagadki o postaciach bajkowych.

Wykonuje kukiełki i prace plastyczne związane z bajkami.

Słucha bajek i baśni i opowiada ich treść.

Utrwala wygląd i pisownię dotychczas poznanych liter, cyfr.

 

II. Karnawał.

Dziecko:

Klasyfikuje figury geometryczne oraz przedmioty związane z balem, przelicza je, porównuje ich ilość, dobiera odpowiednią cyfrę.

Poznaje literę n, N.

Wysłuchuje głoskę n na początku, końcu i w środku w podawanego wyrazu.

Próbuje czytać wyrazy i proste czytanki z poznanych liter.

Wykonuje pracę plastyczno - techniczną - maskę karnawałową.

Wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne.

Aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych i tańcach karnawałowych. 

STYCZEŃ 2018

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

I. Skok w Nowy Rok.

Dziecko:

Poznaje, jak wita się Nowy Rok na świecie.

Poznaje różne rodzaje kalendarzy i zegarów.

Potrafi nazwać wszystkie dni tygodnia i miesięcy, omówi charakterystyczne cechy każdego miesiąca.

Poznaje zapis graficzny litery P, p.

Bierze czynny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkola.

Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

 

II. Wszędzie biało.

Dziecko:

Poznaje kolory zimy, zna charakterystyczne zmiany zachodzące w przyrodzie zimą.

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej.

Poznaje wygląd i cechy charakterystyczne zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy.

Potrafi wypowiedzieć się na temat wysłuchanego tekstu literackiego.

Poznaje zapis graficzny litery Y, y.

Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

Wykonuje prace plastyczne – zimowe pejzaże.

 

III. Babcia i dziadek.

Dziecko:

Potrafi wypowiadać się na temat swojej babci i swojego dziadka.

Poznaje wybrane zabawy z dzieciństwa dziadków.

Klasyfikuje przedmioty według kształtu.

Poznaje zapis graficzny litery B, b.

Przelicza elementy zbioru.

Potrafi powiedzieć wierszyk i zaśpiewać wybrane piosenki o Babci i Dziadku..

Aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych.

Potrafi zaprezentować się na uroczystości przedszkolnej.

 

IV. Zimowe zabawy.

Dziecko:

Poznaje sporty zimowe i bezpieczne zabawy na śniegu.

Potrafi wspólnie zrobić grę o sportach zimowych.

Potrafi dobrać ubrania do odpowiedniej pory roku i uzasadnić swój wybór.

Potrafi improwizować ruchem określone czynności.

Potrafi ułożyć obrazek w całość, malować farbami wg określonych kolorów.

Utrwala poznane litery – wyszukuje je tekście, doskonali pisanie ich.  

GRUDZIEŃ 2017

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

 

I. Świąteczne pocztówki

Dzieci będą:

1. Słuchać opowiadań o tematyce bożonarodzeniowej i rozmawiać o nich.

2. Poznawać litery k, K, wyszukiwać je w tekście; wysłuchiwać głoskę k.

3. Tworzyć wyrazy z poznanych liter i sylab.

4. Poznawać pracę listonosza.

5. Uczyć się piosenek o tematyce świątecznej.

 

II. Zwierzęta zimą.

Dzieci będą:

1. Dowiadywać się, jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę.

2. Poznawać zwierzęta, które zasypiają na zimę.

3. Poznawać zawód leśniczego.

4. Poznawać litery u, U; wysłuchiwać literę u, w wyrazach. 

5. Próbować czytać wyrazy z poznanych liter.

 

III. Spotkanie przy wigilijnym stole.

Dzieci będą:

1. Rozpoznawać tradycje i potrawy wigilijne.

2. Klasyfikować przedmioty ze względu na określone cechy, przeliczać je, porównywać liczebność zbiorów.

3. Uczyć się piosenek o tematyce świątecznej.

4. Przedstawiać występy świąteczne przed rodzicami.

LISTOPAD 2017

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

 

Tydzień Małego Patrioty.

Dziecko:

 

Potrafi wypowiadać się na temat swojego kraju, zna wybrane legendy polskie.

Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe Polski – godło, flagę i hymn państwowy.

Potrafi pokazać na mapie Polski - morze, góry, rzeki, lasy.

Rozumie konieczność dbania o tradycje i zwyczaje zawiązane ze swoim krajem.

Potrafi wykonać prace plastyczną – godło Polski i flaga Polski wg określonego wzoru.

Zna zapis graficzny litery e, E i cyfry 2.

 

Jesienna muzyka.

Dziecko:

 

Rozpoznaje wybrane instrumenty muzyczne – potrafi opisać ich wygląd i nazwać je.

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej.

Rozpoznaje dźwięki wybranych instrumentów muzycznych.

Zna zapis graficzny liter t, T, wyszukuje poznane litery w wyrazach.

Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

Potrafi wypowiadać się na temat czytanych wierszy i opowiadań. Prawidłowo buduje zdania.

Potrafi określić muzyczne nastroje.

 

Mali artyści.

Dziecko:

 

Zna znaczenia wyrazów: sztuka, artysta, muzeum.

Poznaje wybrane zawody – malarz i rzeźbiarz.

Poznaje jak powstaje film animowany, co to jest graffiti.

Odróżnia artystę malarza od malarza pokojowego.

Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.

Zna zapis graficzny litery d, D.

 

Ciepło i miło.

Dziecko:

 

Potrafi wybrać ubrania na jesienne i zimowe chłody.

Poznaje pracę krawcowej i skąd się bierze wełna.

Poznaje różne źródła energii, znają miejsca w których zawsze jest ciepło.

Zna liczbę 3.

Poznanie litery i, I.

PAŹDZIERNIK 2017

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

 I W zdrowym ciele zdrowy duch.

Dziecko:

 1. Poznaje piramidę zdrowia.
 2. Wie jak ubierać się odpowiednio do pogody.
 3. Rozumie znaczenie pojęcia „Ruch to zdrowie”.
 4. Bierze czynny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkola.
 5. Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

II Jesienią w parku.

Dziecko:   

 1. Poznaje kolory jesieni, zna charakterystyczne zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
 2. Dokonuje analizy i syntezy głoskowej.
 3. Poznaje zapis graficzny litery A, a.
 4. Potrafi wypowiedzieć sie na temat jesieni w parku, rozumie pojęcie -
 5. Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.
 6. Wykonuje prace plastyczne – jesienne kompozycje, pejzaż.

III   Jesień w lesie.                                                                                    

Dziecko:                                              

 1. Potrafi opowiadać o zwierzętach, roślinach żyjących w lesie.
 2. Naśladuje ruchem i gestem różne zwierzęta leśne, opisuje ich wygląd.
 3. Poznaje słowa i melodię wybranych piosenek jesiennych, potrafi je zaśpiewać.
 4. Doskonali umiejętność cięcia po linii prostej i naklejania.
 5. Poznaje jak wybrane zwierzęta leśne przygotowują się do zimy.
 6. Rozwiązuje zagadki tekstowe i obrazkowe o jesieni, zwierzętach leśnych.

 IV Przygotowania do zimy.

Dziecko:         

 1. Potrafi opowiedzieć jak robimy „zimowe zapasy”, co może znajdować się w domowej spiżarni.
 2. Potrafi zrobić wybrane zdrowe jedzenie z owoców i warzyw.
 3. Klasyfikuje przedmioty według kształtu.
 4. Poznaje zapis graficzny litery M, m.
 5. Przelicza elementy zbioru.
 6. Poznaje wybrane zabawy na jesienne wieczory.
 7. Aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych.
 8. Potrafi zrobić wybrane jesienne przetwory.

WRZESIEŃ 2017

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA V „JEŻE” I VI „WIEWIÓRKI”

 

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.

Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.