RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  2019/2020

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BRZOZÓWCE

630 – 730

 • „Radosny poranek” - schodzenie się dzieci;
 •  zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań, zabawy integrujące dzieci z różnych grup.

730 – 800

 • dalsze schodzenie się dzieci;
 • zabawy indywidualne i grupowe;
 • zabawy swobodne w tematycznych kącikach zainteresowań;
 • rozmowy okolicznościowe i zaplanowane;
 • praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia percepcyjno-motoryczne;

800 – 830

 • zabawy ruchowe, przy muzyce, ze śpiewem, ćwiczenia poranne;

830 – 900

 • czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do śniadania i śniadanie;

900 – 930

zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju:

 • zajęcia i zabawy dydaktyczne,
 • zabawy edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela,
 • zajęcia językowe,
 • kształtowanie pojęć matematycznych;

930– 1000

 • zabawy swobodne; praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i dziećmi zdolnymi;

1000 – 1045

zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju:

 • ćwiczenia gimnastyczne,
 • poznawanie świata przyrody,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • gry i zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, ze śpiewem,
 • zajęcia dodatkowe: język angielski, religia – 15 min w grupach 4-latków, 30 min. w grupach 5-6-latków.

1045 – 1115

czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do obiadu i obiad;

1115 – 1130

odpoczynek, relaksacja, głośne czytanie bajek przez nauczyciela.

1130 – 1230

pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry i zabawy inspirowane przez dzieci na przedszkolnym placu zabaw; gry i zabawy swobodne według indywidualnych zainteresowań;

1230 – 1330

realizacja programów autorskich; spontaniczna i twórcza aktywność zabawowa, spacery, gry i zabawy swobodne według potrzeb dzieci w ogrodzie przedszkolnym;

1330 – 1400

czynności higieniczno-samoobsługowe, podwieczorek;

1400 – 1630

zabawy na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań