PRZEDSZKOLNE WIERSZOWANIE Z KRÓLEM MACIUSIEM

26 lutego 2020 r. nasze przedszkolaki były uczestnikami konkursu pt. "Przedszkolne wierszowanie z królem Maciusiem". Z każdej grupy zaprezentowało się kilkoro dzieci, recytując wybrany wiersz o tematyce dziecięcej. Była to okazja do promowania literatury dla dzieci, integracji środowiska przedszkolnego, przełamywania lęku przed publicznością, a także do promowania idei Janusza Korczaka - zaspokajania potrzeb dzieci, rozwijania pasji, talentów, zainteresowań.

M. Wiczyńska