WYCIECZKA DO CENTRUM EDUKACJI KOMUNIKACYJNEJ I DO KINDER PARKU

Zdjęcia z wycieczki grupy "Sowy"