PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 16 października 2015r. po raz pierwszy w naszym nowym przedszkolu odbyła się uroczystość „Pasowania na przedszkolaka”.  Był to pierwszy tak ważny i poważny debiut przedszkolaków w  nowym roku szkolnym. Aby oddać doniosłość chwili dzieci w dniu pasowania były odświętnie ubrane z opaskami na głowie ze swoim symbolem grupy – 3 latki opaski „Żuczki”, 4 latki opaski „ Motylki” i „Pszczółki”, a 5 latki opaski „Biedronek” i „Sowy”. Na uroczystości obecni byli Pani Dyrektor Anna Koźlikowska, Pani Wicederektor Renata Kwiatkowska, rodzice dzieci z grupy 3 latków, wychowawcy grup oraz pracownicy obsługi przedszkola. Podczas uroczystości każda grupa dzieci zaprezentowała przygotowaną piosenkę o przedszkolu. Oprócz tego dzieci brały  udział w integracyjnych zabawach ruchowych, paluszkowych, wspólnie śpiewały piosenki, recytowały wierszyki. Występy dzieci zostały nagrodzone wielkimi brawami publiczności. Kolejnym punktem programu było złożenie uroczystego przyrzeczenia przez dzieci, że będą starały się być dobrymi przedszkolakami oraz pasowanie olbrzymim ołówkiem, którego dokonała nasza Pani Dyrektor. Na koniec każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz słodkości „róg obfitości”.

Uroczystość „Pasowania na przedszkolaka” dostarczyła dzieciom wielu pozytywnych przeżyć. Wspomnienia o nim długo pozostaną w ich pamięci.