SPOTKANIE WIGILIJNE Z RODZICAMI W GRUPIE I – 18 XII 2014

Ogromną dzielnością i odwagą przedszkolaki już w grupie 3-latków się wykazały i swoje umiejętności artystyczne w przedstawieniu wigilijnym rodzicom z okazji Świąt Bożego Narodzenia zaprezentowały. Aby tradycja była kontynuowana prezent dla rodziców został wcześniej przez dzieci przygotowany- gwiazdki z masy solnej dzieci starannie podczas zajęć wykrawały i ozdabiały. Gdy poczęstunkiem dzieci i rodzice się nasycili, wizytą gościa – Mikołaja się zadziwili. Piosenkę Mu zaśpiewały, na pytania grzecznie odpowiadały, a w nagrodę prezent otrzymały, bo przecież przez te pierwsze miesiące pobytu w przedszkolu być grzeczne się starały.