II GMINNY KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

13 kwietnia 2012 r. nauczycielki naszego przedszkola zorganizowały II Gminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej „Wiosna wśród nas”. Wzięły w nim udział dzieci z większości przedszkoli z terenu naszej gminy. Komisja konkursowa, po burzliwych naradach, wszystkim uczestnikom przyznała równorzędną – pierwszą nagrodę. Mali artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.