RODZIC LOGOPEDĄ

http://www.logopediapraktyczna.pl/jak-motywowac-dzieci-do-utrwalania-prawidlowej-wymowy-w-domu/

http://www.logopediapraktyczna.pl/download/plakat_Jak_motywowac.pdf

Plakat w formie elektronicznej, który można rozpowszechniać w Internecie. Można np. przesyłać go rodzicom jako uzupełnienie własnych wskazówek.

ZGODA RODZICÓW NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ DZIECKA

Aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia logopedyczne, wymagana jest zgoda rodziców. Jeśli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa dziecka w terapii, proszę o podpisanie deklaracji. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu o wyznaczonej przez logopedę godzinie. Proszę o założenie i podpisanie zeszytu (A4, miękka okładka), który dziecko systematycznie przynosi na zajęcia.

Konsultacje dla rodziców odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorek i w piątek od godziny 7.30 do 8.00. Proszę o wcześniejsze poinformowanie wychowawcy o planowanym spotkaniu, aby Państwo nie musieli czekać na rozmowę.

Drogi Rodzicu!

Jeżeli u dziecka stwierdzono wadę wymowy, należy motywować je do korzystania z zajęć logopedycznych. Państwo także mogą pomóc córce/synowi, pamiętając o tym, że terapia ta ma miejsce nie tylko podczas zajęć logopedycznych.

 

Skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!

 I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce - terapia przynosi rezultaty.

Kontrakt logopeda – rodzic,

czyli recepta na dobrą i owocną współpracę

………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/ rodziców uczestniczących w terapii)

 

Jestem świadomy(-a), że nikt nie zna mojego dziecka tak dobrze jak ja i nikt nie ma większej motywacji do wspólnej pracy w przezwyciężaniu jego problemów.

Jako mama, tata mam największy wpływ na rozwój mojego dziecka, także na prawidłowy rozwój mowy.

W związku z powyższym zobowiązuję się do systematycznej współpracy z logopedą polegającej na:

1. Realizowaniu ćwiczeń usprawniających narządy mowy – zabawy przed lustrem.

2. Utrwalaniu umiejętności, których dziecko nabędzie podczas zajęć poprzez codzienne powtarzanie ćwiczeń znajdujących się w zeszycie logopedycznym.

3.Dopilnowaniu, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.

4. Zgłaszaniu się do logopedy z wątpliwościami i trudnościami dotyczącymi terapii.

Podpis:

Oprac. na podstawie:

https://cloud5.edupage.org/cloud/Organizacja_terapii_logopedycznej.pdf?z%3AOmALGhk%2BuhMZ88nwoy1t%2F%2FXWmJ1CZ0t93XJSWGbzTMkQt%2BXrbs2PhnJJlste%2Fsfm

Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną oraz zasady współpracy z rodzicami

Zajęcia logopedyczne trwają maksymalnie 30 minut. Czas dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka.

W zajęciach powinny brać udział dzieci zdrowe.

Rodzice są proszeni o nawiązanie kontaktu z logopedą. Istotne jest, aby otrzymać informacje: o stanie mowy dziecka, na temat pracy z dzieckiem w domu oraz postępów na zajęciach.

Rodzice są zobowiązani do systematycznego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy oraz regularnego utrwalania ćwiczeń w domu. Zalecenia zapisywane są w zeszycie.

Objęcie dziecka terapią logopedyczną będzie trwało do momentu całkowitego opanowania materiału programowego niezbędnego do pełnej korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy.

Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie: regularności i konsekwencji ćwiczeń w domu i w gabinecie logopedycznym.

Rodzice odpowiadają za to, aby dziecko systematycznie (w miarę możliwości) uczęszczało na zajęcia logopedyczne.

Dzieci przynoszą zeszyt na każde zajęcia.

Dzieci otrzymują nagrody w postaci znaczków motywacyjnych, naklejek, pieczątek, kolorowanek.

Konsultacje dla rodziców odbywają się systematycznie w każdy wtorek i czwartek w godzinach 7.30 – 8.00.

Logopeda organizuje koło logopedyczne z elementami programowania (wykorzystanie nowoczesnych technologii) dla chętnych dzieci co drugi czwartek od 13.00 do 14.00 (od października).

Logopeda zobowiązuje się do prowadzenia kącika logopedycznego, opracowywania ulotek informacyjnych dla rodziców, wydawania kwartalnika logopedycznego (październik, styczeń, kwiecień), organizacji warsztatów dla chętnych rodziców (min. dwa razy w roku).

Logopeda współpracuje z wychowawcami grup, przygotowuje pomoce logopedyczne dla nauczycieli grup przedszkolnych (profilaktyka).

Logopeda przeprowadza zajęcia profilaktyczne w grupie 3 –latków raz w tygodniu.

Prowadzenie na stronie internetowej szkoły i przedszkola zakładki pt. „Kącik logopedy”, gdzie umieszczane będą informacje, ciekawe artykuły oraz ważne wydarzenia z życia pracy logopedy.

„Rola rodziców w powodzeniu terapii logopedycznej – dlaczego warto współpracować z logopedą?”

Rola rodziców
w powodzeniu terapii logopedycznej

dlaczego warto współpracować z logopedą?”

 

 

http://www.pm3.rypin.eu/strona-263-filary_terapii_logopedycznej.html

FILARY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Podstawą terapii jest zaufanie do logopedy, którego zadanie polega na rozwijaniu i utrwalaniu konkretnych umiejętności dziecka za pomocą ćwiczeń logopedycznych.

Ważną rolę w procesie terapii logopedycznej odgrywają rodzice, którzy zgodnie ze wskazówkami logopedy wykonują ćwiczenia z dzieckiem w domu.
Utrwalenie konkretnej umiejętności wymaga czasu i
wielokrotnych powtórzeń. Dopiero wtedy można przejść do kolejnego etapu terapii.

Jeśli terapię prowadzi kilku specjalistów, to warto pamiętać o tym, że najważniejszy jest wspólny plan działań.

Spotkania z logopedą nie należy się obawiać, szczera rozmowa pozwala rozwiać wątpliwości, wyjaśnić niepokojące kwestie i znaleźć rozwiązanie by pomóc, bo to przecież jego dobro jest najważniejsze.

Drodzy Rodzice, w czasie ćwiczeń w domu, warto przestrzegać następujących zasad.

 

1. POSTARAJCIE SIĘ, BY ĆWICZENIA BYŁY PRZYJEMNE

Utrwalanie prawidłowej wymowy powinno być dla dziecka przyjemnością, zabawą, jednym ze sposobów kontaktu i spędzania wolnego czasu ze swoimi opiekunami. Do ćwiczeń wykorzystujmy każdą okazję: podczas spaceru, jazdy samochodem, czy w trakcie przygotowywania posiłku. Bądźcie cierpliwi i opanowani.

2. MOTYWUJCIE I NAGRADZAJCIE DZIECKO

Nigdy nie zapominajmy o motywowaniu dziecka. Dostrzegajcie nawet najmniejszy sukces dziecka i cieszcie się razem z nim. Często wystarcza zwykły zwrot: BRAWO! UDAŁO CI SIĘ! SUPER! Jeśli to nie pomaga stwórzcie tablicę motywacyjną, zaproponujcie niewielką nagrodę np. wyjście na spacer, wspólną zabawę.

3. ĆWICZCIE SYSTEMATYCZNIE

Wasze ćwiczenia z dzieckiem wymagają systematyczności. Oczekiwane efekty, osiągniecie tylko wtedy, kiedy ćwiczenia prowadzone będą codziennie i według kolejności ustalonej przez specjalistę. Lepiej ćwiczyć krótko, a często. Wspólnie z dzieckiem wybierzcie najodpowiedniejszy dla Was czas, w którym będziecie wykonywać ćwiczenia logopedyczne np. po obiedzie. Nie wymuszajcie ćwiczeń na dziecku w chwilach jego znużenia czy zmęczenia. Wyłącz Tv, czytaj dziecku przed snem.

4. BĄDŹCIE KONSEKWENTNI WOBEC DZIECKA

Ustalcie z dzieckiem, że konsekwentnie będziecie wymagać prawidłowej artykulacji ćwiczonej głoski, również w sytuacjach spontanicznych np. w czasie wizyty u krewnych, czy w sklepie.

5. BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJCIE ZALECEŃ LOGOPEDY

Pamiętajcie, że terapia logopedyczna powinna być prowadzona pod nadzorem logopedy. To on dokonuje diagnozy oraz ustala plan terapii. Logopeda powinien również przekazać materiały do utrwalania w domu, a także nadzorować postępy dziecka w czasie cotygodniowych spotkań.

 

http://www.logopeda.wodzislaw.pl/?q=node/83

https://forumlogopedy.pl/artykul/wieloaspektowosc-terapii-logopedycznej