Poszukiwacze

Wychowawca: mgr Monika Wiczyńska

Konsultacje: czwartek 

LISTOPAD

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.

 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
 • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 5, 6. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 5, 6.

Tematyka tygodniowa:

I Tydzień (02-08.11.) Na starej fotografii.

 1. Na fotografii.

 2. Moi bliscy.

 3. Niespodzianki na co dzień.

 4. Pstryk.

 5. Rodzina.

II Tydzień (09-16.11.) Jesienna muzyka.

 1. W rytmie deszczu.

 2. Deszczowa muzyka.

 3. Jesienne nastroje.

 4. Jesienne muzykowanie.

 5. Pada i wieje.

III Tydzień (17-23.11.) Mali artyści.

 1. Sposób na jesienna nudę.

 2. Obrazy, rzeźby, kolaże.

 3. Obrazy, rzeźby, kolaże.

 4. Kolorowy świat.

 5. Mali artyści.

IV Tydzień (24-30.11.) Ciepło i miło.

 1. Ubrania na jesienne chłody.

 2. Kurtki, swetry, płaszcze.

 3. Ciepło i miło.

 4. Ciepło, mokro, wietrznie.

 5. Nareszcie jest nam ciepło.

Wydarzenia z kalendarza imprez i uroczystości:

 • Dzień Postaci z Bajek.

 • Jesienna sesja zdjęciowa.
 • Narodowe Święto Niepodległości.

 • III rocznica nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Brzozówce.

 • Strefa kibica.

 • Dzień Kolorowej Kredki.

 • Andrzejki w grupie.

PIOSENKI

WIERSZE

Co to jest Polska?” – Czesław Janczarski– Co to jest Polska? –
Spytał Jaś w przedszkolu.
Polska – to wieś i las,
i zboże w polu,
i szosa, którą pędzi
do miasta autobus,
i samolot, co leci
wysoko, na tobą.

Polska – to miasto,
strumień i rzeka,
i komin fabryczny,
co dymi z daleka,
a nawet obłoki,
gdy nad nami mkną.
Polska to jest także twój rodzinny dom.
A przedszkole?
Tak – i przedszkole,
i róża w ogrodzie
i książka na stole.

GALERIA

PAŹDZIERNIK

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Tworzenia miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.

 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.

 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.

 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.

 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.

 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.

 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.

 • Nauka piosenek i pląsów.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – rozwijanie myślenia logicznego.

 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.

 • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.

 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami

 • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 3, 4.

 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 3, 4.

Tematyka tygodniowa:

I Tydzień (03-07.10.) W zdrowym ciele zdrowy duch.

 1. Odżywiam się zdrowo.

 2. Zdrowie jesienią.

 3. Zdrowie jesienią.

 4. Witaminy.

 5. Na dobry start!

II Tydzień (12-16.10.) Jesienią w parku.

 1. Kolory jesieni.

 1. Kap, kap, stuk, stuk.

 2. W parku.

 3. Jesienne skarby.

 4. Jesień w parku.

III Tydzień (19-23.10.) Jesienią w lesie.

 1. W lesie.

 2. Życie w lesie.

 3. Mieszkańcy lasu.

 4. Leśne śpiochy.

 5. Tajemniczy las.

IV Tydzień (26-30.10.) Przygotowania do zimy.

 1. Przygotowania do zimy.

 2. Nakarmimy głodne brzuszki.

 3. Zapasy na zimę.

 4. Zajęcia na jesienne wieczory.

 5. Skarby.

Kąciki tematyczne:

1. Zdrowo na talerzu.

2. Przyroda jesienią.

Wydarzenia z kalendarza imprez i uroczystości:

 • 21.10 – Wewnatrzprzedszkolny „Przegląd Piosenki o tematyce jesiennej”

 • 27.10. – Jesienna sesja zdjęciowa

 • Przegląd „Mój ukochany święty”

 • Konkurs ekologiczno-przyrodniczy „Mój zielnik”

 • Jesienne cuda z dyni” – kiermasz

PIOSENKI

WIERSZE

„Jesienią w parku”

Autor: Bożena Forma

 

Jarzębina i żołędzie

w parku pełno jest ich wszędzie.
Zbieraj wszystko do koszyka –
woła Paweł i Monika.

Wiatr powiewa, deszczyk pada,
a tu grad kasztanów spada.
Lecą liście i żołędzie,
śmiechy dzieci słychać wszędzie.

Będzie ludzik kasztanowy,
za nim piesek żołędziowy.
Z jarzębiny koraliki
dla laleczki Weroniki.

GALERIA

WRZESIEŃ

ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

Cele ogólne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tematyka tygodniowa:

I Tydzień (01-02.09.) Integrujemy się.

 1. Poznajemy się wzajemnie.
 2. Coraz lepiej się znamy.

II Tydzień (05.-09.09.) W przedszkolu

 1. W moim przedszkolu.
 2. W moim przedszkolu.
 3. Dzień w przedszkolu.
 4. Przedszkolny savoir-vivre.
 5. Pomagamy sobie.

III Tydzień (12-16.09.) Moja miejscowość.

 1. Mój dom.
 2. W mieście.
 3. Moje miasteczko i moja wieś.
 4. Bezpieczna droga do przedszkola.
 5. Na ulicy.

IV Tydzień (19-23.09.) Ja, ty i środowisko.

 1. Moje ciało.
 2. Jak działa człowiek.
 3. Higiena.
 4. Dbamy o siebie i innych.
 5. Dbamy o czystość.

V Tydzień (26-30.09.) Dary jesieni.

 1. W koszu pani jesieni.
 2. Warzywa i owoce.
 3. Warzywa i owoce.
 4. Pyszne i zdrowe.
 5. Zdrowie na talerzu.

Wydarzenia z kalendarza imprez i uroczystości:


 • 12.09. – Światowy dzień Pierwszej Pomocy

 • 15.09. – Dzień Kropki

 • 20.09. – Dzień Przedszkolaka z Królem Maciusiem I

 • 23.09. – Sprzątanie Świata

 • 23.09. – Pierwszy Dzień Jesieni – kolor pomarańczowy

 • 29.09. – Ogólnopolski dzień głośnego czytania

 • 30.09. – Dzień chłopaka

PIOSENKI

WIERSZE

„Dzieci w przedszkolu”

Autor: Bożena Forma

Krzyś i Marysia
wybrali dzisiaj
do swej zabawy
lalkę i misia.

Już po dywanie
mkną samochody
zaraz się zaczną
wielkie zawody.

Na spacer lalki
zabrała Zosia
razem z nią idzie
mała Małgosia.

Książki w kąciku
Kamil układa,
dzielnie mu w pracy
Ola pomaga.

 

GALERIA