Tropiciele

Wychowawca: mgr Dagmara Janczuk

konsultacje: czwartek 11:30-12:30 

Kwiecień 2024

Tydzień I
Mali odkrywcy/ Tajemnica świata 3-9.04
(wprowadzenie litery P,p oraz W, w)

 1. Warto być dociekliwy/ Ważne pytania
 2. Podróż w kosmos/ Jak zostać astronautą
 3. Na nieznanej planecie/ Budujemy Układ Słoneczny
 4. Skąd się bierze prąd/ Mogę zostać wynalazcą
 5. Wynalazki- telefon/ wynalazki-komputer

Tydzień II
Z kulturą za pan brat 10-15.04
(wprowadzenie litery F,f)

 1. Szanujemy ludzi, rzeczy i przyrodę
 2. Artyści to my
 3. Na wystawie/Na koncercie
 4. Malujemy muzyką

Tydzień III
Jestem kulturalny 16-19.04
(wprowadzenie cyfry 9)

 1. W kinie/W teatrze
 2. Praca reżysera
 3. W muzeum
 4. Etnograf-Kto to taki?

Tydzień IV
Książka- mój przyjaciel 22-26.04
(wprowadzenie cyfry 0)

 1. Chcemy dużo wiedzieć
 2. Wizyta w księgarni
 3. Kupujemy książki
 4. W bibliotece
 5. Przedszkolna biblioteka

Tydzień IV
Baśnie, bajki, legendy 29 i 30.04
(wprowadzenie cyfry 10)

DODATKOWE DNI:

 • 04 – Światowy Dzień Świadomości autyzmu
 • 04 – Dzień Książki dla dzieci
 • 04 – Wycieczka na spektakl teatralny w Baj Pomorski
 • 04 – Dzień Ziemi- pokaz Eko mody
 • Konkurs plastyczny- Ocalmy naszą Ziemię?
 • 04 – Przegląd Tańców ,,Roztańczone przedszkolaki”

WIERSZE

PIOSENKI

GALERIA

Styczeń

Płynie czas (02-05.01)

 1. Jesteśmy pomocni/Dawniej i dziś
 2. Dzień za dniem
 3. Miesiąc za miesiącem
 4. Która godzina?

Młodsi i starsi (08-12.01)

 1. Pomagamy młodszym i starszym
 2. Balonowe dekoracje
 3. Przyjęcie dla babci i dziadka
 4. Zabawy z babcią i dziadkiem
 5. Święto babci i dziadka

Sport to zdrowie (15-19.01)

 1. Bądźmy uczciwi
 2. Na narty!
 3. Sporty zimowe
 4. Zimowe treningi
 5. Medale dla zawodników

Dbam o zdrowie (22-26.01)

 1. Dobre rady dla zdrowia
 2. Zimowe zabawy
 3. Dbamy o higienę
 4. Taniec to zdrowie
 5. Piramida zdrowia

Kąciki tematyczne:

 • Dzień Babci i Dziadka
 • Zima

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego; doskonalenie umiejętności rozpoznawania me­lodii walca, utrwalenie kroku walczyka; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;
 • rozwijanie przedsiębiorczości dzieci podczas planowania i organizowania imprez: Dzień Babci i Dziadka; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych.

WIERSZE

PIOSENKI

GALERIA