Tropiciele

Wychowawca: mgr Ewelina Przybylska

Godzina dostępności: czwartek 14.30-15.30

LISTOPAD

ZADANIA DYDAKTYCZNE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

Nasza mała ojczyzna

 1. Nasze domy i ulice
 2. Droga do przedszkola
 3. Ważne miejsca

Mój dom – Polska

 1. Jak powstawało państwo polskie
 2. Polskie symbole narodowe
 3. Stolice Polski
 4. Narodowe Święto Niepodległości

Moje hobby

 1. Wyobraźnia
 2. Nasze zainteresowania
 3. Nasze zbiory
 4. Muzyka wokół nas
 5. Malujemy wiatr i deszcz

Ulubione zajęcia

 1. W świecie wyobraźni
 2. Zabawy ze słowem
 3. Ciekawe zabawki
 4. Pokój moich marzeń
 5. Jesteśmy konstruktorami

Kąciki tematyczne:

 • Polska

Działania na cały miesiąc:

 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacery i wycieczki, oglądanie domów parterowych, piętrowych, bloków, kamienic; próba odczytywania nazw ulic i numerów domów;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym;
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 5, 6;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 5, 6.

WIERSZE

Już przed laty okrzyknięto

W listopadzie ważne święto

11-sty dzień miesiąca

Niesie z sobą mnóstwo słońca

Bo to bardzo ważna data

I dla Polski i dla świata.

Przedszkolaki pamiętają

Całą Polskę pozdrawiają

PIOSENKI

GALERIA

PAŹDZIERNIK

ZADANIA DYDAKTYCZNE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

PAŹDZIERNIK

Idzie jesień przez świat

 1. Świat wokół nas
 2. Jesienny spacer
 3. Zbieramy skarby jesieni
 4. Zabawy na świeżym powietrzu
 5. Malujemy jesień

 

Jesienna przyroda

 1. Leśnie zwierzęta przed zimą
 2. Jesienne zoo
 3. Zwierzęta robią zapasy
 4. Zimowe schronienia owadów
 5. Pomagamy owadom przetrwać zimę

 

Koszyk Pani Jesieni

 1. Zdrowo jemy
 2. Przysmaki z sadu
 3. Witaminy z warzyw
 4. Grzyby-leśne skarby
 5. Spacer po parku i lesie

 

Skarby jesieni

 1. Spiżarnia zaradnej mamy
 2. Co mrozimy?
 3. Co kisimy?
 4. Co suszymy?
 5. Robimy przetwory

Kąciki tematyczne:

 • Skarby jesieni

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce;
 • rozwijanie przedsiębiorczości przez np. decydowanie o zagospodarowaniu i aranżowanie przestrzeni w sali, wspólne tworzenie okazjonalnych kącików tematycznych;
 • zestawy ćwiczeń porannych nr 3, 4;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 3, 4.

 

WIERSZE

Stroje na różne pory roku (B.Forma)

Kiedy latem na niebie słońce jasno praży,

w kąpielowym stroju siedzę na plaży.

Kiedy mróz siarczysty panuje na dworze,

w czapce i szaliku spacerować mogę.

Kiedy jesienią deszcz ciągle pada,

wtedy bardzo chętnie kalosze zakładam.

Wiosną wyciągam buty sportowe,

w dresie po parku pobiegać w nich mogę.

PIOSENKI

GALERIA

WRZESIEŃ

ZADANIA DYDAKTYCZNE

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

WRZESIEŃ

W przedszkolu

 1. Witamy przedszkole
 2. Ustalamy zasady
 3. Bawimy się razem
 4. Poznajemy siebie
 5. Organizujemy kąciki zabaw

Nasze przedszkole

 1. Dobre maniery
 2. Lubimy nasze przedszkole
 3. W przedszkolu jest nas wielu
 4. Zabawy z naszą Panią
 5. Nasz plac zabaw

Jestem bezpieczny

 1. Jesteśmy odważni
 2. Znaki wokół nas
 3. Zasady na chodniku i ulicy
 4. Spotkanie z policjantem

Pomocna dłoń

 1. Odważni strażacy
 2. Będziemy ratownikami
 3. Wzywamy pomoc
 4. Ratownicy na czterech łapach
 5. Bezpieczne zabawy

Kąciki tematyczne:

 • Bezpieczeństwo

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;
 • różnicowanie metrum 2/4;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;

 

Działania na cały miesiąc:

 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki, np. „Witamy się” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 1, 2;
 • zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1, 2;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym: „Berek ogoniasty”, „Usiądźmy i wstańmy”, „Stonoga”, „Podchody”, „Ziemia parzy”, „Samochody i przechodnie”, „Między pasami”, „Wyścig”, „Dróżka”, „Rzuć do celu”, „Berek kucany”, „Usiądźmy i wstańmy”, „Kolor parzy”

WIERSZE

Jan Brzechwa „Kwoka”

Proszę pana, pewna kwoka
Traktowała świat z wysoka
I mówiła z przekonaniem:
„Grunt to dobre wychowanie!”

Zaprosiła raz więc gości,
By nauczyć ich grzeczności.

Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym
W progu garnek stłukł kopytem.
Kwoka wielki krzyk podniosła:
„Widział kto takiego osła?!”

Przyszła krowa. Tuż za progiem
Zbiła szybę lewym rogiem.
Kwoka, gniewna i surowa,
Zawołała: „A to krowa!”

Przyszła świnia prosto z błota.
Kwoka złości się i miota:
„Co też pani tu wyczynia?
Tak nabłocić! A to świnia!”

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie
Siąść cichutko w drugim rzędzie,
Grzęda pękła. Kwoka wściekła.
Coś o łbie baranim rzekła
I dodała: „Próżne słowa,
Takich nikt już nie wychowa,
Trudno… Wszyscy się wynoście!”
No i poszli sobie goście.

Czy ta kwoka, proszę pana,
Była dobrze wychowana?

PIOSENKI

GALERIA