STYCZEŃ 2018

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

I. Skok w Nowy Rok.

Dziecko:

Poznaje, jak wita się Nowy Rok na świecie.

Poznaje różne rodzaje kalendarzy i zegarów.

Potrafi nazwać wszystkie dni tygodnia i miesięcy, omówi charakterystyczne cechy każdego miesiąca.

Poznaje zapis graficzny litery P, p.

Bierze czynny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkola.

Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

 

II. Wszędzie biało.

Dziecko:

Poznaje kolory zimy, zna charakterystyczne zmiany zachodzące w przyrodzie zimą.

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej.

Poznaje wygląd i cechy charakterystyczne zwierząt zamieszkujących krainę wiecznej zimy.

Potrafi wypowiedzieć się na temat wysłuchanego tekstu literackiego.

Poznaje zapis graficzny litery Y, y.

Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

Wykonuje prace plastyczne – zimowe pejzaże.

 

III. Babcia i dziadek.

Dziecko:

Potrafi wypowiadać się na temat swojej babci i swojego dziadka.

Poznaje wybrane zabawy z dzieciństwa dziadków.

Klasyfikuje przedmioty według kształtu.

Poznaje zapis graficzny litery B, b.

Przelicza elementy zbioru.

Potrafi powiedzieć wierszyk i zaśpiewać wybrane piosenki o Babci i Dziadku..

Aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych.

Potrafi zaprezentować się na uroczystości przedszkolnej.

 

IV. Zimowe zabawy.

Dziecko:

Poznaje sporty zimowe i bezpieczne zabawy na śniegu.

Potrafi wspólnie zrobić grę o sportach zimowych.

Potrafi dobrać ubrania do odpowiedniej pory roku i uzasadnić swój wybór.

Potrafi improwizować ruchem określone czynności.

Potrafi ułożyć obrazek w całość, malować farbami wg określonych kolorów.

Utrwala poznane litery – wyszukuje je tekście, doskonali pisanie ich.  

GRUDZIEŃ 2017

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

 

I. Świąteczne pocztówki

Dzieci będą:

1. Słuchać opowiadań o tematyce bożonarodzeniowej i rozmawiać o nich.

2. Poznawać litery k, K, wyszukiwać je w tekście; wysłuchiwać głoskę k.

3. Tworzyć wyrazy z poznanych liter i sylab.

4. Poznawać pracę listonosza.

5. Uczyć się piosenek o tematyce świątecznej.

 

II. Zwierzęta zimą.

Dzieci będą:

1. Dowiadywać się, jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę.

2. Poznawać zwierzęta, które zasypiają na zimę.

3. Poznawać zawód leśniczego.

4. Poznawać litery u, U; wysłuchiwać literę u, w wyrazach. 

5. Próbować czytać wyrazy z poznanych liter.

 

III. Spotkanie przy wigilijnym stole.

Dzieci będą:

1. Rozpoznawać tradycje i potrawy wigilijne.

2. Klasyfikować przedmioty ze względu na określone cechy, przeliczać je, porównywać liczebność zbiorów.

3. Uczyć się piosenek o tematyce świątecznej.

4. Przedstawiać występy świąteczne przed rodzicami.

LISTOPAD 2017

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

 

Tydzień Małego Patrioty.

Dziecko:

 

Potrafi wypowiadać się na temat swojego kraju, zna wybrane legendy polskie.

Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe Polski – godło, flagę i hymn państwowy.

Potrafi pokazać na mapie Polski - morze, góry, rzeki, lasy.

Rozumie konieczność dbania o tradycje i zwyczaje zawiązane ze swoim krajem.

Potrafi wykonać prace plastyczną – godło Polski i flaga Polski wg określonego wzoru.

Zna zapis graficzny litery e, E i cyfry 2.

 

Jesienna muzyka.

Dziecko:

 

Rozpoznaje wybrane instrumenty muzyczne – potrafi opisać ich wygląd i nazwać je.

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej.

Rozpoznaje dźwięki wybranych instrumentów muzycznych.

Zna zapis graficzny liter t, T, wyszukuje poznane litery w wyrazach.

Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.

Potrafi wypowiadać się na temat czytanych wierszy i opowiadań. Prawidłowo buduje zdania.

Potrafi określić muzyczne nastroje.

 

Mali artyści.

Dziecko:

 

Zna znaczenia wyrazów: sztuka, artysta, muzeum.

Poznaje wybrane zawody – malarz i rzeźbiarz.

Poznaje jak powstaje film animowany, co to jest graffiti.

Odróżnia artystę malarza od malarza pokojowego.

Starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne.

Zna zapis graficzny litery d, D.

 

Ciepło i miło.

Dziecko:

 

Potrafi wybrać ubrania na jesienne i zimowe chłody.

Poznaje pracę krawcowej i skąd się bierze wełna.

Poznaje różne źródła energii, znają miejsca w których zawsze jest ciepło.

Zna liczbę 3.

Poznanie litery i, I.

PAŹDZIERNIK 2017

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

GRUPA V „JEŻYKI” I GRUPA VI „WIEWIÓRKI”

 I W zdrowym ciele zdrowy duch.

Dziecko:

 1. Poznaje piramidę zdrowia.
 2. Wie jak ubierać się odpowiednio do pogody.
 3. Rozumie znaczenie pojęcia „Ruch to zdrowie”.
 4. Bierze czynny udział w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkola.
 5. Przelicza i ustala równoliczność zbiorów.

II Jesienią w parku.

Dziecko:   

 1. Poznaje kolory jesieni, zna charakterystyczne zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią.
 2. Dokonuje analizy i syntezy głoskowej.
 3. Poznaje zapis graficzny litery A, a.
 4. Potrafi wypowiedzieć sie na temat jesieni w parku, rozumie pojęcie -
 5. Ustala wynik dodawania i odejmowania na konkretach.
 6. Wykonuje prace plastyczne – jesienne kompozycje, pejzaż.

III   Jesień w lesie.                                                                                    

Dziecko:                                              

 1. Potrafi opowiadać o zwierzętach, roślinach żyjących w lesie.
 2. Naśladuje ruchem i gestem różne zwierzęta leśne, opisuje ich wygląd.
 3. Poznaje słowa i melodię wybranych piosenek jesiennych, potrafi je zaśpiewać.
 4. Doskonali umiejętność cięcia po linii prostej i naklejania.
 5. Poznaje jak wybrane zwierzęta leśne przygotowują się do zimy.
 6. Rozwiązuje zagadki tekstowe i obrazkowe o jesieni, zwierzętach leśnych.

 IV Przygotowania do zimy.

Dziecko:         

 1. Potrafi opowiedzieć jak robimy „zimowe zapasy”, co może znajdować się w domowej spiżarni.
 2. Potrafi zrobić wybrane zdrowe jedzenie z owoców i warzyw.
 3. Klasyfikuje przedmioty według kształtu.
 4. Poznaje zapis graficzny litery M, m.
 5. Przelicza elementy zbioru.
 6. Poznaje wybrane zabawy na jesienne wieczory.
 7. Aktywnie uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych.
 8. Potrafi zrobić wybrane jesienne przetwory.

WRZESIEŃ 2017

ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GRUPA V „JEŻE” I VI „WIEWIÓRKI”

 

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.

Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.

Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.