ANDRZEJKI

Dnia 30 XI 2015 r. zgodnie z tradycją obchodziliśmy w naszym przedszkolu andrzejki. Panie wychowawczynie zorganizowały w swoich grupach zabawy andrzejkowe, np. dzieci losując różne przedmioty, dowiadywały się, kim mogą zostać w przyszłości (śmiechu było przy tym co nie miara), tradycyjnie ustawiały buty w kolejce do drzwi. Dopełnieniem była zabawa taneczna przy dziecięcych i współczesnych przebojach.